ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวระย้า คงขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
2นางศศิธร พุดจาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
3นางสาวเนตรนภาวดี ชูกิตติกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
4นายคณิต นาคประเสริฐสวรรค์อนันต์วิทยาถึงแก่กรรม 
5นายอนุพงศ์ อภัยรุณอุ้มผางวิทยาคมโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38