ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพรชัย หวลหอมท่าชัยวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางอารี หวลหอมท่าชัยวิทยาลาออกจากราชการ 
3นางสาวพุทธชาติ ใจใสแม่ระมาดวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางศุภจิต มาตมุงคุณสวรรค์อนันต์วิทยาสพป สุโขทัย เขต 2 สพป สุโขทัย เขต 2
5นายกิตติศักดิ์ ศิริวงษ์ท่าสองยางวิทยาคมลาออกจากราชการ 
6นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดแม่ระมาดวิทยาคมสพม.39 สพม.39
7นายธนลภย์ วงเดชวังเจ้าวิทยาคมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม.39
8นายชูเกียรติ เนตรจอมไพรพบพระวิทยาคมโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ สพป สุพรรณบุรี เขต 1